TÁBOR ARCHA

Menu
Reklamní sdělení
Jóga Brno a Tišnovhttps://www.jogaeva.czJóga v Brně a Tišnově pro začátečníky, pokročilé, těhotné a po porodu. Kurzy, semináře a pobyty.
Dogsporthttps://www.dogsport.czNabízíme specializovaný sortiment nejen pro psí sportovce.
Cepelsnakeshttps://www.uzovka-cervena.czChov a prodej barevných forem užovky červené , heterodonů, Krajty královské a korálovek

K640_Tabor Archa LOGO Male

JAK TO U NÁS CHODÍ:

Cílem je děti pozitivně motivovat a rozvíjet u nich vztah k Nejvyššímu Stvořiteli - Bohu Jehovovi a učit se navzájem používat  křesťanské vlastnosti (Galaťanům 5:22, 23) Cílem je také učit děti  samostatnosti a zodpovědnosti.

Vždy se díváme na hodnotu jednotlivých aktivit, at jsou to pohybové nebo vědomostní hry, které v dětech rozvíjí logické myšlení, spolupráci, ochotu pomáhat druhým a spolupracovat s ostatními. Samozřejmě nesmí chybět i hry zábavné a pro zasmání.

Oddíly máme zavedené, ale spíše pro lepší organizaci přesunů a některých aktivit, které se ve větším počtu dětí hrát nedají. Typická "soutěživá" atmosféra zde mizí, snažíme se aby děti co nejvíce spolupracovaly a poznaly nové kamarády nebo upevnily svá kamarádství.

Na táboře máme pravidelný duchovní program se zapojením dětí a jejich přispěním, aby se cítily dobře a něco nového se naučily, a  abychom se všichni povzbudili.

 

Veškerá elektronická zařízení děti nechávají doma a učí se používat a používají tištěné pomůcky.

Vždy se snažíme jet někam, kde je krásná příroda a kde nejsou moderní vymoženosti, abychom si mohli odpočinout od 21.století 

Pořádáme i celodenní výlety, táboráky, zpíváme si a hrajeme v přírodě - naší hernou jsou pole, lesy, louky...

 

 

Táboroví vedoucí jsou pokřtěnými, činnými svědky Jehovovými s kladným vztahem k dětem, nadšení pro organizování společenství a účast na nich. Při výběru vedoucích se bere v úvahu jejich předchozí zkušenost s podílením se na podobných akcích. 

Zkušeností a radou nám pomáhali či pomáhají "tábor Jehnat" moc děkujeme.

Dětský tábor trvá vždy jeden týden od soboty do soboty v období letních prázdnin a volna.

Tábor je především  pořádaný pro děti ve věku 6 - 12 let. Dítě by mělo umět přečíst aspoň jednu větu. Dospívající ve věku 13 -18 let se mohou tábora zúčastnit výhradně na pozvání. Nezletilá osoba starší 15let je pak vedena jako táborový vedoucí - praktikant. Tábory pořádáme v menším počtu dětí než je na táborech obvyklé i z důvodu zachování "rodinné" atmosféry.

 

Dítě by mělo být přítomno na táboře od prvního do posledního dne, aby byla zachována kontinuita celého tábora a byla podpořena týmová spolupráce, vyhodnocování a celkový užitek z tábora pro dítě.

Návštěvy rodičů komplikují dynamiku her a celého tábora, proto jsou možné ve zcela vyjímečných případech - pouze v situacích  zdravotních komplikací  (je to stejné jako na jiných obdobných  táborech) . Rodičům proto nedoporučujeme, aby trávili dovolenou bez dětí poblíž místa konání tábora.

 

Tábor je neziskový, nevýdělečný, veškeré prostředky získává z dobrovolných darů případně externích sponzorů a od členů spolku. Pro každý ročník je také stanovena výše minimálního příspěvku na provozní náklady tábora na jedno dítě, který je požadován od rodičů zúčastněného dítěte.

 

 

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah