TÁBOR ARCHA

Menu
Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

K640_Tabor Archa LOGO Male

 

CÍLE TÁBORA ARCHA:

Cílem je děti pozitivně motivovat a rozvíjet u nich vztah k Nejvyššímu Stvořiteli - Bohu Jehovovi a pěstování křesťanských vlastností, které jsou ovocem Božího svatého ducha (Galaťanům 5:22, 23) a jejich samostatnost a zodpovědnost.

Tábor probíhá jako soubor pohybových a vědomostních her, které v dětech rozvíjí logické myšlení, spolupráci, ochotu pomáhat druhým a spolupracovat v kolektivu při plnění společných úkolů jak v jednotlivém týmu, do kterého je dítě zařazeno, tak v celém společenství tábora.

Jednou z nejdůležitější náplní tábora je i pravidelný duchovní program, protože našim hlavním cílem je se duchovně povzbudit, motivovat naše děti a mladé  a najít si kamarády v pravdě.

K dalším aktivitám dětí na táboře patří poznávací výlety do okolí tábořiště (příroda, památky atd)

 

PRO ROK 2021 spolupracujeme s Táborem Jehňat https://www.taborjehnat.cz/ jak radou tak i veškerým administrativním zajištěním akce. Moc jim děkujeme za velkou ochotu nám pomáhat.

 

Táboroví vedoucí jsou pokřtěnými, činnými svědky Jehovovými s kladným vztahem k dětem, nadšení pro organizování společenství a účast na nich. Při výběru vedoucích se bere v úvahu jejich předchozí zkušenost s podílením se na podobných akcích. 

 

Tábor je především  pořádaný pro děti ve věku 6 - 11 let. Dítě by mělo umět číst. Dospívající ve věku 12 -18 let se mohou tábora zúčastnit výhradně na pozvání. Nezletilá osoba starší 15let je pak vedena jako táborový vedoucí - praktikant. Maximální počet pro rok 2021 je 15 dětí.

 

Dítě by mělo být přítomno na táboře od prvního do posledního dne. V opačném případě je narušena týmová spolupráce, vyhodnocování a celkový užitek z tábora pro dítě. Návštěvy rodičů během tábora nejsou možné, stejně jako na jiných táborech. Rodičům proto nedoporučujeme, aby trávili dovolenou bez dětí poblíž místa konání tábora.

 

Tábor je neziskový, nevýdělečný, veškeré prostředky získává z dobrovolných darů případně externích sponzorů a od členů spolku. Pro každý ročník je také stanovena výše minimálního příspěvku na provozní náklady tábora na jedno dítě, který je požadován od rodičů zúčastněného dítěte.

 

 

Tvorba webových stránek na WebSnadno | Nahlásit obsah